Следете De Re Militari в Интернет

Можете да проследите журнала през профилите в няколко сайта, които предоставят възможност както за четене и изтегляне на изданието, така и допълнителни новини от конфликтни зони по света.

Проследете De Re Militari в: