Йемен

39ixos6

Разпределение на силите в Йемен към 15-ти септември, 2016г.