Афганситан

zptdius

Разпределение на силите в Афганистан към 15-ти септември, 2016г.